al Vi,   12.) Das hat also gefallen dir, elmontri tiel nun al ni,   die Wahrheit anzuzeigen mir, ke antaŭ vi de l’ mondo or’   wie aller Welt Macht, Ehr und Gut ja estas tute sen valor’.   vor dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.   13.) Ho, mia kara Jesuet’,   13.) Ach mein herzliebes Jesulein, farita estu la litet’   mach dir ein rein sanft Bettelein, por Vi en mia kora ŝrank’;   zu ruhen in meins Herzens Schrein, mi ne forgesu vin pro dank’.   daß nimmer ich vergesse dein.   14.) Pro tio ĝoje saltu mi   14.) Davon ich allzeit fröhlich sei, kaj kantu laŭ la melodi’   zu springen, singen immer frei de laŭdokant al Via glor’,   das rechte Susannine schön, ho mia kara Di-Sinjor’!   mit Herzenslust die süßen Tön’.   15.) Honor’ kaj laŭd’ al nia Di’,   15.) Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, ĉar Sian filon donis Li   der uns schenkt seinen eingen Sohn. al ni surtera la homar’.   Des freuen sich der Engel Schar’ Ni ĝoju kun la anĝelar’!   und singen uns solch neues Jahr.   Traduko de la Germana poemo "Vom Himmel
hoch, da komm ich her" de Martin Luther
(*1483 - †1546) en Esperanton de
Manfredo Ratislavo (Manfred Retzlaff,
Stettiner Str. 16, D-59302 Oelde, Germanio,
*1938-11-04).

En la katolika preĝo- kaj kantlibro de
la episkopejo Monastero/Vestfalio (MÜNSTER
/ WESTFALEN), Germanujo, estas antaŭmetita
kiel la unua strofo enkonduka strofo, kiu
klarigas, ke la sekvaj kvin strofoj estas
la parolo de la anĝelo, kiu anoncas al
la paŝtistoj la naskiĝon de Jesuo. Jen
la Esperantigo de tiu enkonduka strofo:
\begin{my-verse}
0.) Jen venis kun miriga klar’\\
anĝelo al la paŝtistar’;\\
sendita estis li de Di’\\
kaj jenajn vortojn diris li:
\end{my-verse}
  Verkinto de tiu ĉi Germana poemo estas
Martin Luther (*1483 - †1546),
publikigita 1535.

Im deutschen katholischen Gesangbuch
"Gotteslob" ist auch folgende einführende
Strophe, die im Jahre 1555 von Valentin
Triller verfasst worden war, abgedruckt:
\begin{my-verse}
0.) Es kam ein Engel hell und klar\\
von Gott aufs Feld zur Hirtenschar;\\
der war gar sehr von Herzen froh\\
und sprach zu ihnen fröhlich so:
\end{my-verse}
poezio.net
Poezio
piece of old paper
Esperanto Angla Germana

Saluton, karaj geamikoj!

Mia nomo estas Manfred Retzlaff, kelkfoje mi nomas min en Esperanto ankaŭ Manfredo Ratislavo, kaj mi volas pere de tiu ĉi reta datumbenko, kiun faris por mi mia filo Max-Gerd, konigi al vi miajn Esperantigojn de poemoj, precipe germanaj, kiujn mi provis fari dum la lastaj dudek jaroj.


Mi intencas - kiel mi intertempe jam faris - enmeti ankaŭ tradukojn de poemoj, kiujn faris aliuloj. Sed unue mi volas enmeti nun miajn proprajn poem-traduko-provojn. Certe ne estas ĉiuj bonaj kaj senriproĉaj tradukoj, kaj mi petas vin, karaj legantoj, ke vi komuniku al mi miajn erarojn kaj viajn plibonigo-proponojn. Ĉiam mi enmetis ankaŭ la originajn versiojn kaj - se ekzistas kaj estas konataj al mi - ankaŭ tradukversiojn de aliuloj aŭ tradukojn en aliajn lingvojn.


Bedaŭrinde ne permesis al mi kelkaj malmultaj aŭtoroj respektive ties heredantoj, ke mi publikígu la originajn versiojn – kaj kelkfoje eĉ ne miajn proprajn tradukojn!.Tiuj ja troviĝas en la datumbenko, sed ne estas eble al vi ilin rigardi. Pri tio mi emas min senkulpigi, sed vi certe povos kompreni, ke mi devas respekti la volon de la koncerna aŭtoro resp. aŭtorino. Mi baris ankaŭ provizore kelkajn tradukojn. nome tiujn, de kies aŭtoroj aŭ rajt-posedantoj mi ankoraŭ ne ricevis permeson de publikigo. Tiuj rajtoj ja validas nuntempe ĝis 70 jaroj post la forpaso de la aŭtoroj.


Oni povas libere kunmeti la diversajn versiojn unu apud la aliaj.en laŭplaĉa sekvo kaj elpresi tiujn kunmetaĵojn en la PDF- aŭ POSTSCRIPT- formato, ankaŭ sur kver- aŭ altformataj Din A4-paper-folioj. Mi emas konsili al vi, ke vi uzu iun el tiuj du formatoj por la elpresado; ĉar ili estas farataj pere de la kompost-sistemo LaTeX, kies eligo ŝajnas al mi multe pli plaĉa ol la simpla elpreso de la normala TTT-paĝar-aspekto. Do bonvolu elprovi ĝin kaj komuniki al mi, ĉu vi estas kontentaj aŭ ne.

Io pri mi mem

Mi loĝas en la urbeto Oelde en federacia lando /Nordrhein-Westfalen /de Germanio kaj okupas min pri Esperanto proksimume ekde la jaro 1972. Poemojn mi provas esperantigi ekde 1976, komence nur kelkajn porinfanajn kantojn kaj poemetojn por miaj tri, tiutempe ankoraŭ malgrandaj infanoj. Poste mi kuraĝis traduki ankaŭ poemojn de konataj germanaj poetoj kaj eĉ alilingvajn, ĝis nun preskaŭ pli ol kvarcent, el kiuj ĉiuj certe ne estas tre bonaj. Sed prijuĝu mem!


Cetere, mia plumnomo Manfredo Ratislavo ne estu vera kaŝnomo, ĝi estu nur Esperantigo de mia propra nomo; ĉar tiu – almenaŭ la familia nomo - ja ne estas bone elparolebla por alilingvaj Esperantistoj. Per Ratislavo mi elektis formon, kiu proksimas al la origina slava formo de mia familia nomo.


Manfred Retzlaff, 6. Decembro 2003